קורס יועץ משכנתאות

מגמות אחרונות ועדכניות בשוק המשכנתאות בישראל קיץ

שיא כל הזמנים בהיקף בחודש יולי, הרהורי כפירה והגבלים נוספים בבנק ישראל לאור מגמת הקיץ,  

ועליה מסקרנת בהלוואות ריבית משתנה על אף ההגבלות שכבר השית הבנק

לא לעתים קרובות מתגשמות תחזיות, בעיקר לא בתחום הכלכלי. הפעם התגשמו הציפיות, ובחודש יולי ספקו הבנקים משכנתאות בהיקף שיא חדש של כל הזמנים, ארבע נקודה תשעה מיליארד שקלי, עשרים וחמישה אחוזים יותר מחודש יוני, ועשרים אחוזים יותר מחודש יוני אשתקד. לעליה סיבות רבות, ובינן הורדת הריבית והתעוררות שוק הנדל"ן עם שיבת הקונים. שבה מגמת העליה, הן במספר העסקאות והן בגובה המחירים.

לאור הרמת הראש הנועזת מדי לטעם בנק ישראל ונגידו סטנלי פישר, הוחלט והוצהר באחרונה כי הבנק יפעל לצינון המתרחש במשק. בנק ישראל דן בכך בישיבה המוניטרית האחרונה על גובה הריבית, כשהוא ער לעלית המחירים, ומעריך כי חלק גדול מהעליה יש לייחס לכניסתם של משקיעים מתחום ההון והבורסה לשוק הנדל"ן, לאור ירידת תשואות בשוק ההון וציפית אלו להשיג תשואה גבוהה יותר בשוק הנדל"ן.

הבנק כבר הטיל מגבלות בעבר בתגובה להתחממות לא מתונה מספיק להבנתו בתחום הדירות, והטיל על הבנקים באלפיים ועשר חובת הפרשה של אפס נקודה שבעים וחמישה אחוז על כל משכנתא במינוף גבוה של מעל שישים אחוז, כל זאת בכדי שיימנעו מכך הבנקים. עוד הטיל באלפיים ואחת עשרה הגבלה נוספת, כשהגביל את שיעור ההלוואה בריבית משתנה לכשליש מהמשכנתא בלבד. כעת כאמור נדונות מגבלות נוספות.

למרות המגבלה האחרונה עלה במסגרת העליה הכללית בהיקף המשכנתאות גם אלו שניתנו במסלולי ריבית משתנה, אלו עלו בכעשרים אחוזים. גם המכנתאות במסלול הפריים הלא צמוד זינק בכשלושים וחמישה אחוזים, כל זאת בעוד משכנתאות הריבית הקבועה צמחו הרבה פחות ביחס לשניהם.

אפשריים מספר הסברים למגמה. האחד – הוא שהיא מבטאת בעצם את העיסקאות שנחתמו לפני מאי אלפיים ואחת עשרה, כניסת ההגבלה לתוקף, ורק עתה משוחררות הדירות מהקבלנים לקונים, ונכנסות המשכנתאות לפעולה. הסבר אפשרי נוסף הוא מעורבות גבוהה יחסית של בעלי פטור מההגבלה החדשה. בנק ישראל פטר תושבי חוץ ממגבלת שליש המשכנתא בריבית משתנה, תושבים שעל פי רוב בוחרים במשכנתאות צמודות למטבע החוץ לפי ריבית הליבור. הבנקים המסחריים עצמם רשאים להעניק לתושבי החוץ משכנתאות שבמסלולן יותר משליש בריבית משתנה, זאת כל עוד בסך כל ההלוואות שנותן הבנק לא עולות ההלוואות בריבית משתנה על שליש. מכאן שיתכן והבנקים ותושבי החוץ מנצלים את הפירצה, עליה חשב בעצמו בנק ישראל, ומשתמשים בה לטיוב תנאים להלוואה.

במידה ואתם רוצים להיות מומחי משכנתאות בעצמכם תמיד תוכלו לבצע קורס יועץ משכנתאות במגוון ערים בארץ ולקבל ידע נרחב.